COVID-19

COVID-19 - opatření na táborech

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice (KHS) jsme již v loňském roce vypracovali systém opatření k minimalizaci rizika šíření koronavirus (COVID-19) na našich táborech. Pro rok 2021 plánujeme opatření dodržovat i nadále a personál před nástupem na tábor opět důkladně proškolit. Opatření jsou obsáhlá, zde přinášíme stručný souhrn:

Příjezd na tábor:

Ihned po příjezdu do táborového střediska (v případě, že dítě přiveze zákonný zástupce), ještě před samotným ubytováním, každé dítě v rámci zdravotního filtru prohlédne zdravotník. Táborníkům je změřena teplota a prohlédnuta zdravotní dokumentace, ve které rodič potvrzuje, nejpozději den před nástupem dítěte na tábor, že je dítě zdravé a v uplynulých dnech neprodělalo žádné infekční onemocnění, tedy ani koronavirus, a nebyla mu nařízena karanténa. Přijímání a kontrola probíhá u brány do areálu, kam není mimo personál a táborníky, na doporučení KHS, nikomu umožněn přístup. Děti, které jedou společným táborovým autobusem, prochází měřením teploty ještě před nástupem do hromadné dopravy, a pokud je to stanoveno nařízením vlády, musí mít po celou dobu jízdy nasazenou ochranu úst a nosu (respirátor, chirurgická rouška apod.). Protože víme, že zejména v letních měsících, může být zvýšení teploty způsobené například delší cestou autem ve vysokých teplotách a nedostatečným pitným režimem, provádíme u dětí měření s časovým odstupem opakovaně (dítě necháme mezi měřeními odpočinout, podáváme tekutiny, vitaminy apod.). Pokud je naměřená teplota opakovaně vyšší než 37 C°, dítě není možné na tábor přijmout. V takovém případě bude nástup účastníka na tábor možný v pozdějším termínu, pokud bude dítě bez zvýšené teploty a rodiče doloží negativní výsledek alespoň antigenního testu.

Stravování:

Děti chodí na jednotlivá jídla po menších skupinách a jídelní stoly jsou mezi návštěvou stravovací budovy vždy dezinfikovány. Oddílový vedoucí každého oddílu se také pokaždé ujistí, že si děti před jídlem umyly a dezinfikovaly ruce.

Všeobecná hygiena na táboře:

Všechny společné prostory jsou pravidelně dezinfikovány. Na toaletách a v umývárnách jsou umístěny dezinfekční přípravky, které jsou i u vstupu do všech společných prostor a k dispozici u oddílových vedoucích. Stejně tak prochází důkladnou dezinfekcí i všechny chatky mezi jednotlivými turnusy, kdy dodržujeme hygieniky předepsaný rozestup 8 hodin mezi odjezdem a nájezdem táborníků. Na dodržování veškerých opatření dohlíží po celou dobu kvalifikovaný zdravotnický personál, který v případě zdravotních obtíží účastníka bezodkladně informuje rodiče.

Organizace programu tábora s ohledem na opatření proti COVID-19:

Na doporučení pracovnic spádové KHS jsme museli omezit výlety dětí do okolí na minimum, aby nedošlo ke styku táborníků s veřejností. Výlety do přírody v okolí tábora samozřejmě probíhat budou. Dále platí stejně jako v minulém roce zákaz veškerých návštěv rodičů a jiných osob během konání tábora. Celotáborové programy se budeme snažit koncipovat tak, aby nedocházelo k velké koncentraci táborníků na jednom místě, budeme dbát na to, aby byly společné prostory za přítomnosti dětí větrány, a aby děti dodržovaly všechna aktuální opatření.

Možná další opatření pro rok 2021:

Zvažujeme možnost, že při nástupu na tábor otestujeme všechny děti antigenními testy, stejně tak budeme negativní výsledky testů vyžadovat po zaměstnancích. V tuto chvíli je to však opravdu pouze ve fázi návrhu, nemáme zpracovánu proveditelnost testování (dostupnost testů, ceny atd.) Další opatření a postupy budou záviset na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a KHS. O veškerých aktualitách budeme informovat na webu a našich Facebookových profilech Tábor Náměšť, Tábor Dvorská, Tábor Varvažov a Agentura7.cz.

Naše fotky Naše videa

www.taboreni.cz

Letní tábory Agentury7

Chata Malá Rennerovka

Dvorská bouda

Penzion Vápenka

Hotel Maxov

RS Varvažov

RS Náměšť nad Oslavou