COVID-19

COVID-19 - opatření na táborech

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice (KHS) jsme již v minulém roce vypracovali systém opatření k minimalizaci rizika šíření koronaviru (COVID-19) na našich táborech. Pro aktuální rok plánujeme stávající postupy dodržovat i nadále a personál před nástupem na tábor opět důkladně proškolit. Vzhledem k tomu že se situace neustále vyvíjí, aktuální opatření budeme v případě nutnosti upravovat a o situaci budeme rodiče informovat. Opatření jsou obsáhlá, zde přinášíme stručný souhrn.

Příjezd na tábor:

Ihned po příjezdu do táborového střediska (v případě, že dítě přiveze zákonný zástupce), ještě před samotným ubytováním, každé dítě v rámci zdravotního filtru prohlédne zdravotník. Táborníkům je změřena teplota a prohlédnuta zdravotní dokumentace, ve které rodič potvrzuje, nejpozději den před nástupem dítěte na tábor, že je dítě zdravé a v uplynulých dnech neprodělalo žádné infekční onemocnění, tedy ani koronavirus, a nebyla mu nařízena karanténa. Přijímání a kontrola účastníků probíhá u brány do areálu, kam není mimo personál a táborníky, na doporučení KHS, nikomu dalšímu umožněn přístup. 

Děti, které jedou společným táborovým autobusem, prochází měřením teploty ještě před nástupem do hromadné dopravy, a pokud je to stanoveno nařízením vlády, musí mít po celou dobu jízdy nasazenou ochranu úst a nosu (respirátor, chirurgická rouška apod.).

Protože víme, že zejména v letních měsících, může být zvýšení teploty způsobené například delší cestou autem ve vysokých teplotách a nedostatečným pitným režimem, provádíme u dětí měření s časovým odstupem opakovaně (dítě necháme mezi měřeními odpočinout, podáváme tekutiny, vitaminy apod.). Pokud je naměřená teplota opakovaně vyšší než 37,5 C°, dítě není možné na tábor přijmout. V takovém případě bude nástup účastníka na tábor možný v pozdějším termínu, pokud bude dítě bez zvýšené teploty a rodiče doloží negativní výsledek alespoň antigenního testu. (Pokud KHS nestanoví jinak.)

Nová opatření:

Před nástupem na tábor mají povinnost děti splnit jednu z těchto podmínek:

  • PCR test starý max. 7 dní
  • Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 5. den tábora)
  • Samotest provedený na místě (přetestování 5. den tábora)
  • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
  • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
  • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování 5. den tábora)
  • V případě, kdy má dítě PCR test a jede na výlet mimo areál musí na místě také podstoupit přetestování.

Při nástupu na tábor (u zdravotního filtru nebo nástupu do autobusu) budeme vyžadovat negativní PCR test na COVID-19, potvrzení o platném očkování nebo prodělané nemoci v uplynulých 180 dnech. Bez toho bohužel není možné děti na tábor přijmout. Pro bezpečnost vás i táborníků bude probíhat pravidelné testování personálu. Ten se při nástupu na tábor musí prokazovat stejným způsobem.

Stravování:

Děti chodí na jednotlivá jídla po menších skupinách a jídelní stoly jsou mezi návštěvou stravovací budovy vždy dezinfikovány. Oddílový vedoucí každého oddílu se také pokaždé ujistí, že si děti před jídlem umyly a dezinfikovaly ruce.

Všeobecná hygiena na táboře:

Všechny společné prostory jsou pravidelně dezinfikovány. Na toaletách a v umývárnách jsou umístěny dezinfekční přípravky, které jsou i u vstupu do všech společných prostor a k dispozici u oddílových vedoucích. Stejně tak prochází důkladnou dezinfekcí i všechny chatky mezi jednotlivými turnusy, kdy dodržujeme rozestup 8 hodin mezi odjezdem a nájezdem táborníků.

Na dodržování veškerých opatření dohlíží po celou dobu kvalifikovaný zdravotnický personál, který v případě zdravotních obtíží účastníka bezodkladně informuje rodiče.

Organizace programu tábora s ohledem na opatření proti COVID-19:

Na doporučení pracovnic spádové KHS jsme museli omezit výlety dětí do okolí na minimum, aby nedošlo ke styku táborníků s veřejností. Výlety do přírody v okolí tábora samozřejmě probíhat budou. Dále platí stejně jako v minulém roce zákaz veškerých návštěv rodičů a jiných osob během konání tábora. Celotáborové programy se budeme snažit koncipovat tak, aby nedocházelo k velké koncentraci táborníků na jednom místě, budeme dbát na to, aby byly společné prostory za přítomnosti dětí větrány, a aby děti dodržovaly všechna aktuální opatření.

 

Naše fotky Naše videa

www.taboreni.cz

Letní tábory Agentury7

Chata Malá Rennerovka

Dvorská bouda

Hotel Vápenka

Hotel Maxov

RS Varvažov

RS Náměšť nad Oslavou

Botel Vodník