Přihláška na klasický jarní tábor Dvorské boudě

Všechny turnusy jsou plně obsazené, další přihlašování již není možné.

Platební podmínky

 • Platbu proveďte poštovní poukázkou A na konto Agentura7.cz – UniCredit Bank 1387437198/2700. Vyplní se pouze jméno účastníka a jako variabilní symbol číslo faktury.
 • Převodním příkazem na konto Agentura7.cz - UniCredit Bank 1387437198/2700. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.
 • Vkladem na účet Agentury7.cz UniCredit Bank 1387437198/2700 na kterékoli pobočce UniCredit Bank jako variabilní symbol používejte číslo faktury
 • Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto Agentury7.cz (UniCredit Bank 1387437198/2700), v tomto případě se neplatí záloha.

U veškerých plateb prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.

Agentura7.cz se v souladu s § 5 odst. 1 a násl. zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora a pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Termín plateb

Zálohu 1500 Kč zaplaťte prosím do 14 dní po obdržení písemného potvrzení přijetí přihlášky. Doplatek proveďte nejpozději 30 dní před začátkem daného turnusu. Nedodržení platebních termínů bez předchozí domluvy může být považováno za ztrátu zájmu a následováno zrušením přihlášky.

Storno podmínky

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu 1000 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 30 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu 1500 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 10 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu 2500 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení od 3. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor 100 % ceny pobytu
 • Zrušení přihlášky kvůli nemoci: 500 Kč (musí být ohlášeno 4 dny před nástupem, nutný doklad o nemoci)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: 100 % z ceny (kouření, alkohol, krádeže apod.)
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: 270,- Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu.
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: 100 % z ceny pobytu
 • V případě náhradníka z Vaší strany: 0 Kč

Způsob vrácení plateb

Všechny žádosti o vrácení peněz podejte laskavě písemně včetně zrušení pobytu (postačí i e-mailem). Veškeré storno platby a vratky se vyřizují po skončení celé akce s tím, že Agentura7.cz si vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 1. 5. 2019.

Naše fotky Naše videa

www.taboreni.cz

Letní tábory Agentury7

Chata Malá Rennerovka

Dvorská bouda

Penzion Vápenka

Hotel Maxov

RS Varvažov

RS Náměšť nad Oslavou