Přihláška na lyžařský tábor v Hotelu Maxov

Váš zájem o účast na lyžařském táboře Agentury7.cz 2019 můžete vyjádřit vyplněním formuláře na této stránce.

položky označené hvězdičkou jsou povinné

ÚČASTNÍK
OBJEDNÁVAJÍCÍ – RODIČ NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE

Nevyplňujte, pokud je adresa stejná jako u účastníka

KONTAKT NA DRUHÉHO RODIČE ČI PŘÍBUZNÉHO
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Pokud Vám tábor proplácí zaměstnavatel z FKSP, uveďte prosím fakturační údaje. Faktura bude odeslána poštou přímo plátci pobytu a v kopii na Váš email.

Další údaje, které musí faktura dle podmínek zaměstnavatele obsahovat.

TURNUS

1. turnus: 10.02. 2019 - 17.02.2019
2. turnus: 17.02. 2019 - 24.02.2019
3. turnus: 24.02. 2019 - 03.03.2019 - cena 3 990 Kč

ODJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ

ZAMĚŘENÍ VÝUKY

lyže
snowboard

ÚROVEŇ

a) úplný začátečník (nikdy na lyžích nestál/a)
b) začátečník (umí jezdit jen v pluhu)
c) mírně pokročilý (dělá obloučky a umí bezpečně zabrzdit)
d) pokročilý (jezdí dobře, chce zdokonalovat techniku)

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Platbu proveďte poštovní poukázkou A na konto Agentura7.cz – Fio banka 2100140616/2010. Vyplní se pouze jméno účastníka a jako variabilní symbol číslo faktury.
 • Převodním příkazem na konto Agentura7.cz - Fio banka 2100140616/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.
 • Vkladem na účet Agentury7.cz - KB 43-6720160237/0100 na kterékoli pobočce Komerční banky nebo Fio banky 2100140616/2010 jako variabilní symbol používejte číslo faktury
 • Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto Agentury7.cz (Fio banka 2100140616/2010), v tomto případě se neplatí záloha.

U veškerých plateb prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.

Agentura7.cz se v souladu s § 5 odst. 1 a násl. zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora a pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Termín plateb

Zálohu 1500 Kč zaplaťte prosím do 14 dní po obdržení písemného potvrzení přijetí přihlášky. Doplatek proveďte nejpozději 30 dní před začátkem daného turnusu. Nedodržení platebních termínů bez předchozí domluvy může být považováno za ztrátu zájmu a následováno zrušením přihlášky.

Storno podmínky

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu 1000 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 30 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu 1500 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 10 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu 2500 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení od 3. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor 100 % ceny pobytu
 • Zrušení přihlášky kvůli nemoci: 500 Kč (musí být ohlášeno 4 dny před nástupem, nutný doklad o nemoci)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: 100 % z ceny (kouření, alkohol, krádeže apod.)
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: 270,- Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu.
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: 100 % z ceny pobytu
 • V případě náhradníka z Vaší strany: 0 Kč

Způsob vrácení plateb

Všechny žádosti o vrácení peněz podejte laskavě písemně včetně zrušení pobytu (postačí i e-mailem). Veškeré storno platby a vratky se vyřizují po skončení celé akce s tím, že Agentura7.cz si vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 1. 5. 2019.


© 2002 — 2018, Agentura7.cz