Pro personál – dokumenty ke stažení

Vážení uchazeči o práci na dětských táborech
Agentury7.cz s.r.o.,

jsme rádi, že jste se rozhodli spolupracovat právě s naší agenturou. Každý rok hledáme nové tváře do našeho týmu a každý rok jsme potěšeni, kolik talentovaných, zajímavých a kreativních vedoucích, instruktorů a provozního personálu máme možnost mezi Vámi nalézt. Agentura7.cz s.r.o. má mnohaletou tradici v pořádání dětských táborů a pro udržení svých standardů a jejich zvyšování klade na personál určité nároky. Mezi ty na předních místech patří spolehlivost, ochota, flexibilita, profesionalita, komunikativnost a především nadšení pro vykonávanou práci. Vše ostatní se od sebe můžeme vzájemně učit a dovést tak spolupráci k nejvyšší možné dokonalosti, kde výsledkem jsou plně spokojené děti, rodiče a konečně i my sami.
Přejeme Vám hodně zdaru ve výběrovém řízení probíhajícím v termínech březen – červen každého roku a těšíme se na naši případnou spolupráci.

Vaši HVT Jan Bartoška, DiS., a Zuzana Plachá

 

Popis pracovní postů

Instruktor (od 16 let): Nehonorovaný post, který slouží převážně k získávání zkušeností a jejich praktickém využití. Možnost získání bonusů či benefitu. Velmi vhodná funkce pro přechod z postu klient (účastník tábora) do postu personál, či pro získání praxe potřebné pro školy, au-pair brigády, baby sitting (hlídání dětí) atd. Reference pro tyto účely Agentura7.cz s.r.o. při dobré spolupráci velmi ráda na požádání poskytne.

Vedoucí (od 18 let): Standardní a všeobecně známý post přímého oddílového vedoucího. Finanční ohodnocení individuální – roli hrají zkušenosti, délka spolupráce s Agenturou7.cz s.r.o., pestrost dovedností, které může dotyčný nabídnout, kariérní postup atd. Možnost získání bonusů a benefitu.

Provozní personál (od 16 let): Standardní posty v realizačním týmu – zázemí. Nabízíme možnosti práce v těchto sektorech:

Zdravotní středisko
Kuchyně
Animátor (ideálně ovládající hru na hudební nástroj – preferujeme kytaru)
Úklid + prádlo
Technik – údržbář
Sekretariát LDT
Řidič
Obsluha kiosku atd.

Finanční ohodnocení individuální – roli hrají zkušenosti, délka spolupráce s Agenturou7.cz s.r.o., pestrost dovedností, které může dotyčný nabídnout, kariérní postup atd. Možnost získání bonusů a benefitu. Požadavkem jsou nezbytná povolení (lékařská, hygienická, pracovní, u nezletilých od zákonného zástupce atd.). Vzdělání v oboru či praxe jsou výhodou, nikoliv však nutností.

Dokumenty ke stažení


Kontakty

© 2002–2017, Agentura7.cz